Kan vi snu smerteopplevelsen fra vond til god? Forventninger, kontekst og lettelse pavirker smerte

Publication
Best Practice Smerte, (9), pp. 6-7, http://tiny.cc/pbd67y