Placebo gav lindrad smärta, men ocksa ökad njutning

Abstract

NA

Publication
Lakartidningen, (110), 49-50